English

Objective of the Game
The objective of the game is to have fun – not to win. You play a Gloranthan troll. There are two teams. Each team tries to get a living trollkin over the opposite goal line. The team with the most goals wins.

[more]

Deutsch

Ziel des Spiels
Das Ziel des Spiels ist es Spaß zu haben – nicht zu gewinnen. Du spielst einen Troll in der Welt Glorantha. Es gibt zwei Mannschaften. Jede Mannschaft versucht einen lebenden Trolling über die gegnerische Torlinie zu befördern. Die Mannschaft mit den meisten Toren gewinnt.

[weiter]

Castellano

Objetivo del juego
El objetivo del juego es divertirse, no necessariamente ganar. Tu representas un trol en el mundo de Glorantha. Hay dos equipos y cada una trata de mover un „trolín“ sobre la cancha hasta que un equipo alcance de poner el trolín atrás de la linea del gol del otro equipo. El equipo con el numero mas grande de „goles“ es el ganador del juego.

[más]

Nederlands

Doel van het spel
Het doel van het spel is om lol te hebben – niet om te winnen. Je speelt een trol in de wereld Glorantha. Er zijn twee teams. Elk team probeert om een levende trollkin over de doellijn van de tegenstander te krijgen. Het team met de meeste goals wint.

[meer]

Français

But du jeu
But du jeu Le but du jeu est de s’amuser, pas de gagner. Tu joues un troll de Glorantha. Il y a deux équipes. Chaque équipe essaie d’amener un trollinet vivant au-delà de la ligne d’en-but adverse. L’équipe qui a marqué le plus de buts l’emporte.

[plus]

error: If you want to copy content please ask info@humakt.com.